[w۶y+ےYJ*ilߖK>>%;|! (k,pMGɄ_K^0 A",B?4dÀx~$f0ti<)W+L"mx:wHy I?}3ꆋp*-taB8e*h b4Rw>.9nxJؽdi$~ ~2$zۈ@eCi(yhIÛɁOWS2h` dJ,V3(RM 5?rD]&Fސ s[ZhQŁgA2Ik RĎ`ź=[s8jeVLS\ɬb,h/E\)S2 ce K[%AVfS1 Szw$`;DV> &"%Twe(8PNv |,KXG ' g2#֔,YHK/ ˢ`$|'l2Kj cY`3k|!If Xj(zLeR`$)S`evP-#aa8w$v7Rm\8rA1H\dgnNRk.+nNFZ 96heYOy1 dWLb޳KM$Y ߜjE+R8#\sq7х})h Ԇ `Y&r^l\f9^e7Y;_]kt`ym |yt|\w][cl-9:Ls|3e~?Bx~}t2>!:2j^?QȨӂnLrMSI=݌GG66;Tգ#wJLئq~Ў_~qW_{1z$X<ztxN!`՚_$4-,o;v7꛻ԣ ] "+W T,|nii :)ˁ9ʲoϟ7՜MW.E U &JSWj|,6YGϝ' ž1];kU:iӕN=U÷3d[gKwݓ'{4)4 3L ö&:R 'CWl.i"AX);(`F Fj<r:a oIc6/A:m,yĆb P;=uM5 <Xs\y.m<6Zv8ENU SHYq?{`%>Kho6X s{O ohZB˫QZ1iǔcZ2~j3CVQo%. үg KS%U?qUVzAW/|vشkn=ҚN*nvinb1M\wm]_{v&p ˃@k/VYҝ-{o ]ryW@b2J˜iߟuKq]9 yP xF>eX"IRE atӔɜBd@ h5 ,2=Z ~;0xO[63PL$ϓ 7+*.321BrSS,[i;35u>k)mSVHaCaF1>FS k݄I0XHتooZl>!}I &4$SF&L`:[o6:^U_f4vx[J<4.F]جϗlHVg(Gy?hf>S a!Ԩk.GXp0_u" $$0';ݔ@T)!Qj _3ϸRji`jzzqCc-*t V)p2E5dewqY΃U0ξ>A,t\z udb`:Wёaq0j6E".9@)=4Egn+˳;'#jNW -k:ڙb g,VQN49!mn`TXKAiЀ/g/#7: Gc$V]dbRi: L՘G:u=+h)ervC@;uM?ȍւVlJT1&&M<`SYT{Q_o|WPidf^ڦtC]#vVϴgU_r`!Qh8 0n-n쁗8~+Q6*K+d,PQ=`F)2P^x_6Rɿ]0?̜s !x$0; I :yR"hW& d/䋎h\QM.} Qh.&Z_ZN[Gi@jll2n1׹1}u[mxvRfR`uB#uI1?^8<~v/leǶm TNOQܪRzSQQzsg s<ńt_?}{}c].ĉBE3a$+xEAt$^X "&‚&7xKt~暊):X9{tƶ#, )@l̗zF&]ؾwi6r"qt8"O#v_ FpmiW<%C^emQ4/}ͦd:{;ɴ~BYNNenW(x{sN`])Z!Sr)׻'?]5l *ưzN}܏=%pwM˿͡Bϛ ;[+wҠPj~Dƾx黻g@$:HEl"m'[}>ٙ9~7Os,\7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 2423 «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 2424 «Επαγγελματίες Σύμβουλοι Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης του Προσωπικού»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 3511 «Τεχνικοί λειτουργιών των ΤΠΕ»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 3513 «Τεχνικοί δικτύων και συστημάτων Η/Υ»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 4211 «Ταμίες τραπεζών και ασκούντες συναφή επαγγέλματα»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 4323 «Υπάλληλοι υπηρεσιών μεταφορών»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 4324 «Υπάλληλοι υποδοχής σε ξενοδοχεία»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 5223 «Βοηθός Πωλήσεων σε Καταστήματα»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 5414 «Φύλακες ασφαλείας χώρων»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 7411 «Ηλεκτρολόγοι κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 9321 «Συσκευαστές προϊόντων με το χέρι»